Kennis...

Sterke wijziging belastingtarieven

Het kabinet wil het belastingstelsel hervormen om een aantal doelen te bereiken: de verschillen in fiscale behandeling tussen een- en tweeverdieners verkleinen, werken meer belonen voor mensen met een middeninkomen, vervuiling belasten, belastingontwijking aanpakken en het fiscale vestigingsklimaat verbeteren voor bedrijven die in Nederland daadwerkelijk economische activiteiten en banen genereren. De belastingtarieven zijn een belangrijk instrument om de doelen te bereiken. De voorstellen voor de tarieven zijn hierna samengevat.

Overige maatregelen

Het kabinet heeft naast de hiervoor genoemde (fiscale) voorstellen ook nog andere plannen gepresenteerd die wellicht voor u van belang kunnen zijn.

Werkgever

De regeringspartijen hebben de ambitie dat meer mensen aan het werk kunnen gaan met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Werken moet lonender worden en voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om werknemers vast in dienst te nemen. Het regeerakkoord speelt in op deze ambitie met een aantal voorstellen.

Ondernemerschap-zelfstandige

Afschaffing Wet DBA

In 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR). De DBA heeft in plaats van de bedoelde duidelijkheid gezorgd voor onrust bij opdrachtgevers en zelfstandig ondernemers. Daarom wordt in het regeerakkoord voorgesteld om de DBA te vervangen. Er komt…

Energiebelasting

De belasting op energie gaat omhoog. In het regeerakkoord staan voorstellen om milieuvervuilend gedrag te ontmoedigen. Dit wordt bereikt door invoering van een CO2-minimumprijs in de elektriciteitssector, verhoging van de energiebelasting voor het verbranden en storten van afvalstoffen, verlaging van de belastingvermindering energiebelasting en nieuwe energiebelastingtarieven voor aardgas en elektriciteit. 

 

Archief

  • October 2017 (1)
  • September 2017 (8)