Kennis...

Energiebelasting

De belasting op energie gaat omhoog. In het regeerakkoord staan voorstellen om milieuvervuilend gedrag te ontmoedigen. Dit wordt bereikt door invoering van een CO2-minimumprijs in de elektriciteitssector, verhoging van de energiebelasting voor het verbranden en storten van afvalstoffen, verlaging van de belastingvermindering energiebelasting en nieuwe energiebelastingtarieven voor aardgas en elektriciteit. 

 

Eigen woning

Beperking hypotheekrenteaftrek

Het tarief in de inkomstenbelasting bestaat vanaf 1 januari 2019 uit twee tarieven. De wens van het kabinet is om alle aftrekposten die in de inkomstenbelasting bestaan, versneld naar het tarief van de eerste schijf te brengen. Aftrekposten die vallen in de tweede schijf van 49,5% worden in aftrek gebracht tegen het tarief dat geldt voor de hypotheekrente.…

Ondernemers

Beperking afschrijving gebouwen

Wanneer een pand in eigen gebruik is, mag in de vennootschapsbelasting het pand worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde, de zogenaamde bodemwaarde. Vanaf 1 januari 2019 gaat een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde gelden.

 

Versobering verliesverrekening

Een verlies is in de vennootschapsbelasting te verrekenen…

Pensioen

Nederland heeft volgens het regeerakkoord een sterk pensioenstelsel. Veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente hebben echter ook kwetsbaarheden blootgelegd. Het kabinet wil daarom het pensioenstelsel gaan hervormen. Ze wil daarbij aansluiting zoeken bij de voorstellen zoals die eerder zijn gedaan door de SER in 2015 en 2016.

 

De…

Archief

  • October 2017 (1)
  • September 2017 (8)